Realizace projektu Úspora energie - ASAVET a.s.

Úspora energie

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017295 byl spolufinancován Evropskou unií.

Oznamujeme realizaci projektu Úspory energie v ASAVETU a.s.

Cílem projektu byla úspora finančních nákladů na energie v provoz. areálu ASAVET a.s., provoz Biřkov a snížení množství skleníkových plynů CO2. Šlo o výměnu vnitřního osvětlení provozních budov, potrubí na rozvodech tepla, zvýšení účinnosti kotlů, zateplení obálky budovy Vodárny.

Aktuality


Pozvánka na valnou hromadu společnosti ASAVET a.s.

Představenstvo společnosti na základě stanov Společnosti, čl. 13, svolává řádnou valnou hromadu společníků společnosti ASAVET a.s.. IČ: 40525996,  na den 26. dubna 2024, v 9,00 hodin do sídla firmy Rödl & Partner Audit na adrese Platnéřská ul. 2,  110 00 Praha 1

 
Poslední změna: 15.3.2024

Vnitřní oznamovací systém
V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí společnost ASAVET tento vnitřní oznamovací 

Poslední změna: 15.11.2023

Obchodní doklad

Poslední změna: 4.5.2023

Realizace projektu FVE 490 kWp

Společnost ASAVET a.s. realizuje projekt FVE 490 kWp ASAVET a.s., reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003603 jehož cílem je instalace fotovoltaické elektrárny, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

 
Poslední změna: 20.4.2023

Nový ceník služeb
Od. 1.12. 2022 vstupuje v platnost nový ceník 

Poslední změna: 29.11.2022


starší příspěvky