Projekt Úspora energie - Asavet Biřkov

Úspora energie

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017295 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je úspora finančních nákladů na energie v provoz. areálu ASAVET a.s., provoz Biřkov a snížení množství skleníkových plynů CO2. Jde o výměnu vnitřního osvětlení provozních budov, potrubí na rozvodech tepla, zvýšení účinnosti kotlů, zateplení obálky budovy Vodárny.

Aktuality


Nový ceník služeb
Od. 1.12. 2021 vstupuje v platnost nový ceník 

Poslední změna: 18.5.2020

Pozvánka na valnou hromadu společníků spol. ASAVET a.s.
Představenstvo společnosti na základě společenské smlouvy, čl. 13, svolává řádnou valnou hromadu společníků společnosti ASAVET a.s.. IČ: 40525996,  na den 16. dubna 2021, v 9,00 hodin do provozovny společnosti ASAVET a.s. na adrese Biřkov 43, 334 01 

Poslední změna: 9.3.2021

Platba v hotovosti za kadávery koní

Od 1.1.2021 bude za svoz kadaverů koní  vybírána úplata asanačním technikem při převzetí přímo na místě v HOTOVOSTI . Objednatel na místě obdrží doklad o zaplacení.

 
Poslední změna: 7.1.2021

O nás
Veterinární a asanační ústav Biřkov byl uveden do provozu 30. května 1974 jako zcela nový závod pro oblast Západočeského kraje.  Svozová oblast byla delimitována od VAÚ Podbořany, Brusy, České Budějovice a později i Tišice.  Závod vznikl na úplně jiné technologické koncepci než bylo doposud běžné. Základem technologie byl 7 tunový vařák, 2 kontinuelní 

Poslední změna: 11.1.2012

Kde nás najdete!
SÍDLO SPOLEČNOSTI ASAVET a.s. Chodská 1032/27 120 00 Praha 2 – Vinohrady   VÝROBNÍ PROVOZ Biřkov 43 334 01 Přeštice  

Poslední změna: 30.1.2017


starší příspěvky