O nás
Úvodní stránka » O NÁS  

Veterinární a asanační ústav Biřkov byl uveden do provozu 30. května 1974 jako zcela nový závod pro oblast Západočeského kraje. 

Svozová oblast byla delimitována od VAÚ Podbořany, Brusy, České Budějovice a později i Tišice. 

Závod vznikl na úplně jiné technologické koncepci než bylo doposud běžné. Základem technologie byl 7 tunový vařák, 2 kontinuelní sušárny a benzinová extrakce. Výrobcem této technologie byla německá firma Kuster-Hartmann GmbH. Kapacita zpracovávané suroviny byla tehdy 75 tun za den. 

 

1987 - předvařák nahrazen novým 10 tunovým a počet sušáren zvýšen na tři.

1992 - stávající sušárny nahrazeny novou sušárnou KDS 200

1994 - vybudován půdní filtr o kapacitě 60 000 m3/hod.

1997 - instalovány 2 lisy LMS 250

1999 - instalována další sušárna KDS 250

2000 - rozšíření příjmu suroviny o druhý příjmový žlab a předvařák P10

2002 - přechod na klasickou lisovací technologii

2003 - rekonstrukce čistírny odpadních vod
         - instalována sušárna KDS 300, 2 lisy LS 250, předvařák P 10
         - separátor tuku Alfa Laval

 

2004 - provoz rozšířen o nový příjem suroviny, příjmový žlab ZPS 60,
        - předvařák P 10, půdní biofiltr o kapacitě 20 000 m3/hod

 

2005 - obměna kotlů v kotelně, zprovoznění systému tlakového kondenzátu
         - předvařák P 10,
         - rozšíření III. linky ( sušárna KDS 200 )

 

2006 – skladová hala, čištění tuku – separátor Westfalia

 

2007 – parkoviště pro nákladní auta včetně 2 přístřešků

 

2008 – obměna vozového parku

         - rekonstrukce ČOV

         - kompostárna Kokšín

 

2009 –  obměna vozového parku včetně JCB a UNC

         -  rekonstrukce strojovny    

         

2010 – obměna vozového parku / 5 nákladních aut /

        -  výměna řízení provozu a ČOV

 

2011 – vybudování 2 nových půdních filtrů včetně dvou vodních praček,

           za příspěvku Ministerstva životního prostředí a Evropské unie,

         - obměna vozového parku / 3 nákladní auta a jedno osobní /

         - rekonstrukce řízení provozu

 

2012 -  obměna vozového parku / 5 nákl. aut, 1 osobní /

         - vyčistění rybníka na technologickou vodu

         - rekonstrukce ČOV

 

2013 – obměna vozového parku / 3 nákl. automobily/

         - zateplení dílen

         - monitoring energií

         - výměna chladiče moučky

         - instalace technologie na zpracování cutizinu 

 

2014 -  obměna vozového parku / traktor a cisterna pro ČOV /

         - zprovoznění tukové linky

         - automatizace moučkárny

 

2015 – obměna vozového parku / 2 nákl. automobily, 1 tahač, 2 přívěsy, 1 traktor kolový/

         - rekonstrukce řízení provozu

         - rekonstrukce aktivačních nádrží pro ČOV

 

 

2016  - obměna vozového parku / 1 návěs, 1 tahač, 1 osobní automobil

 

2017 -  zahájení repase kotle, obměna vozového parku / 1 osobní auto, 1 návěs /

 

2018 – obměna vozového parku / 2 nákl. automobily, 1 cisterna /

        - obměna 1 kotle v kotelně

        - řídící systém a elektro moučkárny

 

2019 – obměna vozového parku / 1 nákl. automobil, 1 přívěs /

        - příslib dotace z EU na úsporu energie ve firmě

        - demolice objektu v bývalém areálu ZD

 

2020 – obměna vozového parku / 2 nákl. automobily, 1 teletruk JCB /

        - pořízení ekonomiséru a osazení nového hořáku na kotel SKP 12

        - výměna stávajícího osvětlení za nová LED světla

        - zateplení vodárny

        - rekonstrukce teplovodu

        - řídící systém Tukárna I. 

 

2021 – obměna vozového parku / 3 nákl. automobily, 1 přívěs /

        - projekt a rekonstrukce příjmu 

        - řídící systém Cutisinu

        - výměna rotoru sterilizátoru

        - výměna statoru a rotoru drtičky

 

2022 - obměna vozového parku / 3 nákl. automobily, 2 sklápěcí návěsy /

        - výměna statoru a rotoru drtičky

        - výměna rotoru sušky KDS 300

 

2023 - obměna vozového parku / 1 tahač Scania, 1 nákl. automobil /

        - FVE - fotovoltaická elektrárna

        - výměna drtičky

        - výměna pláště sterilizátoru - 2x

        - výměna rotoru sterilizátoru

 

 

VAÚ Biřkov se nezabýval jen asanační činností, ale jeho součástí byla i činnost DDD (středisko Plzeň-Černice), chov kožešinových zvířat (farma Souměř u Tachova), výroba nativních krmiv pro masožravá zvířata (VNK Dolany) a výroba sucharů Dingo (VSK Liteň). Všechny tyto přidružené činnosti byly privatizovány v letech 1991-92. 

 

K privatizaci VAÚ Biřkov došlo 1.1.1993 a ústav převzal ASAVET, spol. s r.o.,  nyní ASAVET a.s. . 

Poslední změna: 11.1.2012