Realizace projektu FVE 490 kWp
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Společnost ASAVET a.s. realizuje projekt FVE 490 kWp ASAVET a.s., reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003603 jehož cílem je instalace fotovoltaické elektrárny, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.Poslední změna: 20.4.2023