AKTUALITY


Výborné organické hnojivo - živočišná moučka NP 9 - 8
Živočišná moučka NP  9 – 8, organické hnojivo    Výrobce:  ASAVET a.s., Chodská 1032/27 Praha 2 , Vinohrady 120 00,                                                      provoz Biřkov , 334 01  Přeštice Číslo rozhodnutí o registraci 

Poslední změna: 10.3.2020

Plán činnosti na rok 2020
Podařilo se nám získat dotaci na úsporu energie z Operačního programu Podnikání a inovace, podpora Úspory energie. V rámci této dotace bude provedeno v roce 2020 několik investičních projektů na úsporu energie ve firmě, z nichž nejvýznamnějšími jsou:  

Poslední změna: 2.3.2020

Projekt Úspora energie - Asavet Biřkov

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017295 je spolufinancován Evropskou unií.Cílem projektu je úspora finančních nákladů na energie v provoz. areálu ASAVET a.s., provoz Biřkov a snížení množství skleníkových plynů CO2. Jde o výměnu vnitřního osvětlení provozních budov, potrubí na rozvodech tepla, zvýšení účinnosti kotlů, zateplení obálky budovy 

Poslední změna: 9.3.2020

Základní parametry masokostní moučky
                 ASAVET a.s.      

Poslední změna: 10.3.2020

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Zařízení pro čištění odpadního vzduchu“

Poslední změna: 11.8.2010


[prvni]  stránkování, na začátek  2/3  stránkování, o jednu vpřed  [další]  stránkování, na konec  [poslední]         přejít na: