Projekt Úspora energie - Asavet Biřkov

Úspora energie

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017295 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je úspora finančních nákladů na energie v provoz. areálu ASAVET a.s., provoz Biřkov a snížení množství skleníkových plynů CO2. Jde o výměnu vnitřního osvětlení provozních budov, potrubí na rozvodech tepla, zvýšení účinnosti kotlů, zateplení obálky budovy Vodárny.

Aktuality


Nabídka služeb
NABÍZÍME: - sběr, svoz a neškodné zpracování veškerých vedlejších živočišných produktů,        - těla uhynulých zvířat (kadávery)       - odpady z jatek (konfiskáty)        - odpady  - pitvy uhynulých zvířat (prosektury)  - automobilová doprava vnitrostátní i 

Poslední změna: 16.5.2011

Poplatek za zaslání tištěné faktury
Nově bude odběratelům účtován paušální poplatek ve výši 50,- Kč (bez DPH) za vyhotovení a zaslání faktury v tištěné podobě. To neplatí pro faktury zasílané elektronicky na email.  

Poslední změna: 18.5.2020

Pozvánka na valnou hromadu společníků spol. ASAVET a.s.
Představenstvo společnosti na základě společenské smlouvy, čl. 13, svolává řádnou valnou hromadu společníků společnosti ASAVET a.s.. IČ: 40525996,  na den 12. června 2020, v 9,00 hodin do sídla spol. Rodl a Partner na adrese Platnéřská 2, 110 00 Praha 

Poslední změna: 11.5.2020

Výborné organické hnojivo - živočišná moučka NP 9 - 8
Živočišná moučka NP  9 – 8, organické hnojivo    Výrobce:  ASAVET a.s., Chodská 1032/27 Praha 2 , Vinohrady 120 00,                                                      provoz Biřkov , 334 01  Přeštice Číslo rozhodnutí o registraci 

Poslední změna: 10.3.2020

Plán činnosti na rok 2020
Podařilo se nám získat dotaci na úsporu energie z Operačního programu Podnikání a inovace, podpora Úspory energie. V rámci této dotace bude provedeno v roce 2020 několik investičních projektů na úsporu energie ve firmě, z nichž nejvýznamnějšími jsou:  

Poslední změna: 2.3.2020


starší příspěvky