AKTUALITY


Nový ceník služeb
Od. 1.7. 2021 vstupuje v platnost nový ceník 

Poslední změna: 18.5.2020

Pozvánka na valnou hromadu společníků spol. ASAVET a.s.
Představenstvo společnosti na základě společenské smlouvy, čl. 13, svolává řádnou valnou hromadu společníků společnosti ASAVET a.s.. IČ: 40525996,  na den 16. dubna 2021, v 9,00 hodin do provozovny společnosti ASAVET a.s. na adrese Biřkov 43, 334 01 

Poslední změna: 9.3.2021

Platba v hotovosti za kadávery koní

Od 1.1.2021 bude za svoz kadaverů koní  vybírána úplata asanačním technikem při převzetí přímo na místě v HOTOVOSTI . Objednatel na místě obdrží doklad o zaplacení.

 
Poslední změna: 7.1.2021

Poplatek za zaslání tištěné faktury
Nově bude odběratelům účtován paušální poplatek ve výši 50,- Kč (bez DPH) za vyhotovení a zaslání faktury v tištěné podobě. To neplatí pro faktury zasílané elektronicky na email.  

Poslední změna: 18.5.2020

Pozvánka na valnou hromadu společníků spol. ASAVET a.s.
Představenstvo společnosti na základě společenské smlouvy, čl. 13, svolává řádnou valnou hromadu společníků společnosti ASAVET a.s.. IČ: 40525996,  na den 12. června 2020, v 9,00 hodin do sídla spol. Rodl a Partner na adrese Platnéřská 2, 110 00 Praha 

Poslední změna: 11.5.2020


  1/3  stránkování, o jednu vpřed  [další]  stránkování, na konec  [poslední]         přejít na: