Pozvánka na valnou hromadu společníků spol. ASAVET a.s.


Představenstvo společnosti na základě společenské smlouvy, čl. 13, svolává řádnou valnou hromadu společníků společnosti ASAVET a.s.. IČ: 40525996,  na den 12. června 2020, v 9,00 hodin do sídla spol. Rodl a Partner na adrese Platnéřská 2, 110 00 Praha 1.