Poplatek za zaslání tištěné faktury


Nově bude odběratelům účtován paušální poplatek ve výši 50,- Kč (bez DPH) za vyhotovení a zaslání faktury v tištěné podobě. To neplatí pro faktury zasílané elektronicky na email.

V souvislosti s tím je na internetových stránkách www.asavet.cz rovněž ke stažení formulář žádosti o zasílání faktur elektronicky, který je možné po vyplnění zaslat na adresu Biřkov 43, 334 01 Přeštice nebo na email asavet@asavet.cz.