Pozvánka na valnou hromadu společníků spol. ASAVET a.s.


Představenstvo společnosti na základě společenské smlouvy, čl. 13, svolává řádnou valnou hromadu společníků společnosti ASAVET a.s.. IČ: 40525996,  na den 16. dubna 2021, v 9,00 hodin do provozovny společnosti ASAVET a.s. na adrese Biřkov 43, 334 01 Přeštice.