Pozvánka na valnou hromadu společnosti ASAVET a.s.

Představenstvo společnosti na základě stanov Společnosti, čl. 13, svolává řádnou valnou hromadu společníků společnosti ASAVET a.s.. IČ: 40525996,  na den 26. dubna 2024, v 9,00 hodin do sídla firmy Rödl & Partner Audit na adrese Platnéřská ul. 2,  110 00 Praha 1